Yaşanabilecek Duygusal Sorunlar Nelerdir?

İster kişilik özelliklerinden, ister biyokimyasal dengesizliklerden, isterse de zor ve huzursuzluk yaratan durum ya da olaylardan kaynaklansın, psikolojik sıkıntılar ve duygusal sorunlar fiziksel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi çok büyük oranda etkiler. Güven duyduğunuz bir kişiden göreceğiniz anlayış ve destek, evde uygulanan tedavi ve yaşam tarzında yapılan değişikliklerle birlikte, zorluklarla mücadelede yarar sağlar.duygusal sorunlar, insanlarda görülen duygusal problemler

Üzüntü, öfke, korku ve kuruntu gibi duyguların üstesinden gelemeden bunlarla yaşamanın yarattığı kalıcı stres vücuttaki hormon ve nörotrans-miterlerin (sinirler arasında iletişim sağlayan kimyasallar) seviyesini değiştirdiği için kişiyi fiziksel olarak etkileyebilir. Vücuttaki bu değişimler bağışıklık sistemini zayıflatır, kişinin kendisini cansız ve yorgun hissetmesine neden olur ve kendi bağışıklık hücrelerimizin kendi dokularımıza saldırması sonucunda romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar meydana gelebilir.

Yaşamınızdaki sorunlara verdiğiniz tepkileri, kişiliğiniz, yaşadığınız tecrübeler ve içinde bulunduğunuz koşullar belirler. Bir başkasının oldukça kolay üstesinden geldiği bir sorun sizi hasta edebilir. Bununla beraber, duygusal sorunlarınızla nasıl daha kolay başa çıkabileceğinizi öğrenmek mümkündür.

Korunma

Zor durumlarda gösterdiğiniz tepki her zaman aynı değildir, değişebilir. Açığa vurmanıza çok az kaldığını hissettiğiniz, çok uzun süren, sağlığınızı ve ilişkilerinizi bozan duygular içinde olabilirsiniz. Ancak, değişik durumlara farklı bir şekilde karşı koymanın ve duygularını gösteremeyen, derinlere gömen biriyseniz İlişlerinizi dışan vurmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

 • Kişiliğinizi, güçlü ve zayıf yanlannızı tanımaya ve yaşamdaki temel amacınızın ne olduğunu anlamaya çalışın ve kendinizi buna adayın.
 • Karar almaktan hoşlanmıyorsanız hedef ve seçeneklerinize açıklık getirin. Yaşamınızda reddettiğiniz seçeneklere ilişkin olarak kayıp duygusunu veya diğer hislerinizi kabullenmekten korkmayın.
 • Unutmayın ki yaşamda her şeyi kontrol etmenize imkân yoktur ve bu her zaman arzu edilen bir şey de değildir. Beklentilerinizi buna göre ayarlayın.

Tedavi (Doğal Yöntemler & Bitkisel Çözümler)

Akıl oyunları: İyimserliğin kişiyi fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklara karşı koruduğunu gösteren kanıtlar giderek artmaktadır. Olayların yalnız kötü yanlannı görmeye yatkınsanız daha dengeli bir bakış açısı yakalamaya çalışın. Örneğin, bir ilişkiniz sona erdiğinde, kaybettiğiniz şeyler sizce çok açık ve net olabilir; ancak bunun olası avantajlan da olmalıdır: Yaşamınızı bir başka doğrultuda sürdürme firsatı elde etmiş olabilirsiniz veya ayrıldığınız kişiyle paylaşamadığınız ilgi alanlanna yönelebilirsiniz. Olaylara olumlu yaklaşamıyorsanız bile, yaşamda hiçbir şeyin aynı kalmadığını kabul edip, duygusal üzüntülerinizle yaşamak yerine ileri adım atmaya gayret gösterirseniz içine düştüğünüz sıkıntılara daha iyi katlanabilirsiniz, işinizi kaybetmek sizin için bir felaket olabilir; ancak, hiddet ve öfkenizin esiri olmaktan kurtulabilirseniz ileriye dönük yapıcı planlar inşa edebilirsiniz.

İletişim: Duygusal sorunlara sahip olmamızın temel nedenlerinden biri, bazen, çoğunlukla da stresli zamanlarımızda duygularımızı açığa vurmakta zorlanmamız, hatta bunu imkânsız bulmamızdır. Neler hissettiğimizi ve neden o hislere kapıldığımızı açıklamak ve karşımızdakinin yanıtlarını dinlemek yerine bağırmaya, münakaşa etmeye, başkalarını suçlamaya başlarız veya tamamen susanz. Duygusal tepkilerinizi açıkça belirtmeye çalışın. Tepkileriniz ne kadar rahatsız edici ve utandırıcı olursa, onları iyi bir şekilde yansıtmakta zorlanmamız, hatta bunu imkânsız bulmamızdır. Neler hissettiğimizi ve neden o hislere kapıldığımızı açıklamak ve karşımızdakinin yanıtlannı dinlemek yerine bağırmaya, münakaşa etmeye, başkalannı suçlamaya başlanz veya tamamen susarız. Duygusal tepkilerinizi açıkça belirtmeye çalışın. Tepkileriniz ne kadar rahatsız edici ve utandıncı olursa, onlan iyi bir şekilde yansıtmanın önemi de o kadar artar. Sizi huzursuz eden duygulardan ne kadar erken kurtulursanız o kadar rahat edersiniz.

 • Hiddet ve kızgınlığınız artıncaya ve her iki taraf da duygulannın esiri oluncaya kadar beklemeyin.
 • Bir sorun hakkında konuşmaya başlamadan önce, söyleyeceklerinizi unutmamak için bir liste hazırlayın.
 • Ne istediğinizi açık ve münakaşaya yer vermeyecek biçimde anlatın ve karşınızdakinin sırası gelince onu iyi dinleyin.
 • Karşınızdakinin her hissettiğini paylaşma gibi bir tuzağa düşmeyin. Dert ortağınızı, bir araya geleceğiniz yer ve zamanı dikkatle seçin.

Kendinizi daha iyi anlama: Duygusal tepki ve davranışlarınızın tamamen bilincinde olmak duygusal sorunlarınızdan kurtulmanın anahtarıdır. Bazıları hislerini bir deftere yazmanın işe yaradığını söyler. Her gün kendinizi nasıl hissettiğinizi, hislerinizi doğuran olay ve durumları ve zor duygularınızla nasıl başa çıktığınızı yazın. Bu şekilde his ve davranışlarınızın ne şekilde oluşup geliştiğini görebilir ve huy edindiğiniz olumsuz tepkileri iradenizle düzeltebilirsiniz. Örneğin, size yöneltilen hakaret veya eleştirilere sinirli tepkiler veriyor ve kendinizi suçluyorsanız, bunu yapmak yerine karşınızdakinin davranışlarına başka olası açıklamalar getirmeye çalışmak fayda sağlayabilir. Böylece karşınızdakini suçlamamış olursunuz.

Aromaterapi:

 • Aklınızdaki düşüncelerden kurtulmak ve iyi bir uyku için ılık küvet suyunuza birkaç damla adaçayı ve ardıç yemişi yağı damlatın. (Hamileyseniz veya olma ihtimaliniz varsa bu yağlan kullanmayın.)
 • Kendinizi mutsuz hissettiğinizde yağdanlığa altı damla adaçayı (hamileyken kullanmayın), üç damla Isparta gülü ve bir damla sandal ağacı yağlarından koyup odanızın havasını değiştirin).

Çiçek özleri: Bu özler duygusal ve zihinsel sorunları tedavi etmekte kullanılır ve her bir çiçek özünün belirli bir olumsuz duyguya iyi geldiğine inanılır. Kişiliğinize veya zor durumlar karşısında verdiğiniz tepkilere göre aşağıdaki özlerden size uygun olan bir veya birden fazlasını seçin:

 • Kırmızı Erik:sinirlerinize hâkim olamıyorsanız.
 • Çoban Püskülü:kıskançlık veya nefret hissediyorsanız.
 • Şimal Çamı:kendi becerilerinize inanmıyorsanız.
 • Maymun Çiçeği:çekingen veya endişeliyseniz.
 • Çam:geçmişteki davranışlarınızdan ötürü kendinizi suçlama eğiliminiz varsa.
 • Scleranthus: kolay karar veremiyorsanız.
 • Akyıldız:sevdiğiniz birini kaybettiğiniz için yastaysanız.
 • Söğüt:kendinize acıyorsanız veya öfke ve kızgınlık hissediyorsanız.

Homeopati: En uygun ilaçlan seçerken, hem rahatsızlığınızın semptomlannı, hem de kişiliğinizi göz önünde bulundurmanız en doğrusu olacaktır. Tedavinin amacı duygulannızı bastırmak değil, onların altında ezilmeden açığa vurmanız için gerekli dengeyi bulmanızı sağlamaktır.

 • Sıçan otu (Arsenicum): aşırı anksiyete, bitkinlik ve huzursuzluk varsa.
 • Ignatia:duygusal asabiyet, üzüntü ve yas, histeri, ani ruh hali değişimleri, aşın ağlama veya ağlayamama durumlannda.
 • Kargabüken (Nux vomica):stresi daha fazla kaldıramadığınız durumlarda huzursuz olduğunuz ve aniden hiddetlendiğinizde.

Diğer tedavi yöntemleri: Eğitimli bir uzman veya psikoterapist size yardımcı olabilir. Biyolojik geri bildirmekraniyal osteopati ve sanat ve yaratıcı terapiler gibi diğer pek çok tedavi yöntemi de fayda sağlayabilir.

Ne Zaman Tıbbi Yardım Gerekir?

 • Duygusal sorunlarınız ilişkilernizi etkiliyor veya normal yaşamınıza zarar veriyorsa.

Acil Durum

 • İntihar etmeyi düşünüyorsanız.

Yazan admin

Yorum Yap