Savcı Nasıl Olunur?

Herhangi bir suç davasını araştıran, soruşturan kanuni hükümleri yerine getirmekte görevli 2802 sayılı savcılar ve hakimler kanununa tabi olarak görev alan kişilere savcı denir. savcı olma şartları, kimler savcı olabilir, savcı olmak için yapılması gerekenler

Savcı Olmanın Şartları Nelerdir?
Kanunen 7. maddenin niteliklerine sahip olmaları şartı aranmaktadır.
Savcı olmak için;  

  • TC vatandaşlığına sahip olmak
  • Adli ve idari yargıda hukuk fakültesinden mezun olmak
  • Hukuk fakültesi eksik derslerin sınavından başarı belgesi almış olmak
  • Sınava giriş tarihinden itibaren otuz beş yaşını aşmamış olmak
  • Taksirli suçların dışında devlete karşı suç işlememiş olmak
  • Askerlikle herhangi bir ilgisinin olmaması
  • Yazılı mülakat sınavlarında başarılı olmak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak

Avukatlık mesleğinden geçmek isteyenler için en az mesleklerini 5 yıl boyunca yapmaları ve sınava giriş itibariyle 45 yaşını aşmamış olmak

Savcı Nasıl Olunur? 

Öncelikle yurt içinde ve yurt dışında hukuk fakültelerinden herhangi birinden mezun olmak gerekir. Ösym’nin hakimlik sınavlarında 100 üzerinden en az puanınızın 70 olması gerekmektedir. Bunun dışında Adalet bakanlığının kontejyanlarına girmek önemlidir. Şartları uygun görülen adaylar mülakat için çağrılmakta ve sınava tabi tutulmaktadır. Başarılı adaylar mülakat için çağrılmakta ve arklı yerlerde meleklerine başlamaktadırlar. Cumhuriyet savcısı olarak değişik bölgelerde göreve başlayanlar vekil yada cumhuriyet baş savcısı olarak danıştay ve yargıtay başsavcısı olabilir.

Adalet bakanlığı  merkez kuruluşlarında da idari olarak görev alabilirler. Savcı adayları yurdun her yerinde yetki hakkına sahip olması gerekir. Herhangi bir zihinsel bedensel engele sahip olmaması önem taşır. Savcı adaylarının gireceği yazılı olarak yapılan sınavlardaki dersler ise  matematik, Türkçe, temel yurttaşlık bilgisi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve Türk kültür ve medeniyetleri olarak genel kültür ve genel yetenek ile adli ve idari yargı  konularından oluşan yazılı sınava girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlardan 100 üzerinden 70 yada üstü alan adaylar savcılığa atanarak görevlerine başlamaktadırlar. Savcılar herhangi bir suç dosyasında delilleri inceleyerek  ve sanıkları ve tanıkları dinleyerek karar ve yetki verme gücüne sahip kişilerdir. Herhangi bir suçta gereken delilleri toplar ve gereken şekilde yetkisini kullanabilir.

Yazan admin

Yorum Yap