Mütercim tercüme yaparken ve sonrasında nasıl bir yol izler?

Mütercim yazılı dökümanları bir dilden başka bir dile çeviren kişidir. Sadece konuşma dili olarak değil, okuma ve yazma becerisi de olan mütercimler için aynı zamanda tercüman ifadesini de kullanabiliriz. Her iki kolda da kendi içinde uzmanlaşılması gerekir ve bir konu üzerinde uzman olarak hizmet verebilen bir tercüman her zaman aranan ve tercih edilen bir tercüman olmaya adaydır. Çok iyi bir tercüman, çalıştığı tercümanlık bürosunun kalitesini de etkileyeceğinden mesleğinde uzmanlaşmak için çaba göstermeli, disiplinli ve titiz çalışmayı elden bırakmamalıdır.tercüme yapılırken nelere dikkat edilmeli, tercüme yapılırken nasıl bir yol izlenir, tercüme nasıl yapılır

Konusunda her türlü makale, dergi, kitabı okumalı, ilgili seminer, konfarns, toplantılarda bulunmalıdır. Hatta yine ilgili konuda birkaç sosyal sorumluluk projesinde bulunması mesleğine olumlu ölçüde etki edecek, deneyimlerini arttıracaktır. Meslektaşlarıyla sürekli irtibat halinde olması da her geçen gün kendisini geliştirmesi için uygun bir zemin oluşturacaktır. Mütercim tercüme yaparken, internet, sözlük gibi metaryellerden faydalabilmelidir. Çevirisini yapacağı metni önce çok iyi şekilde anlamalı, hissetmeli kelimelerden ziyade anlambütünlüğünü anlamalıdır. Konusunda terminolojiye hakim olmalı, kavramları ve dil kurallarını sorunsuz şekilde anlamalıdır. Anlama ile başlayan ilk aşama tamamlandıktan sonra sıra dili çevirme olan ikinci en önemli aşamadadır. Tercüman kaynak dilden hedef dile giden anlamı hiç bozmayacak şekilde, bilgileri eksiksiz olarak çevirmelidir.

Üçüncü ve son aşama olan yazma işi ise gerçekten çok fazla dikkat gerektiren durumdur. Burada mütercim bilgilerini kaynak kitaplar ve sözlük yardımıyla kontrol ederek gözden geçirerek yazmalı, yazım yanlışı ve mana bozukluluğu sıkıntılarına karşı önlem almalıdır. Çevirilen metin işlemi bittikten sonra tekrar bir editör kontrolü yapılmalı, havada kalan cümleler, önü açık kavramlar varsa bunlar düzeltilmeli, gerekirse ek açıklamalarla bu durum aydınlığa kavuşturulmalıdır.

Yazan admin

Yorum Yap