Lösemi Tedavi Yöntemleri

Lösemi teşhisi konulduktan sonra hastalık için bir risk grubu derlenir. Yüksek riskli hastalara daha yoğun ve daha uzun tedavi reçete edilir, bazı hastalara daha az yoğun tedavi verilir. Lösemi esas olarak intravenöz ve oral kemoterapi ilaçlarıyla tedavi edilir. Merkezi sinir sistemini korumak veya hasar görürse büyümesini önlemek için beyin omurilik sıvısına kemoterapi de verilebilir.

Kemoterapi ve gerektiğinde profilaktik ve küratif antimikrobiyal tedavilere ek olarak uygulanan kan ve kan ürünleri moral ve ruh sağlığını destekleyen tedavilerin başarı şansını artırmada etkilidir. Ayrıca hastanın durumuna göre bağışıklık sistemini güçlendiren kanser önleyici ilaçlar (immünoterapi) ve radyasyon tedavisi kullanılmaktadır.

Kemik iliği / kök hücre nakli

Bu, yüksek riskli veya tekrarlayan lenfomalar ve kemoterapiye duyarlı katı tümörler, özellikle lösemi için çok yüksek doz kemoterapiden sonra kullanılan bir tedavi modelidir. Nakil için kullanılan kemik iliği veya kök hücreler hastanın kendisinden (otolog) olabileceği gibi, özellikle lösemide tercih edilen uygun bir vericiden (allojenik) olabilir.

Günümüzde kemik iliği nakli, hastanın kardeşlerinden, ebeveynlerinden veya çocuklarından alınan kök hücreler ile yapılabilmektedir. Haploidentikal transplantasyon adı verilen bu teknikte, uyumsuz dokular kök hücrelerden çıkarılır. Haploidentikal kemik iliği nakli diğer greft türlerine göre daha fazla risk taşısa da son teknolojik gelişmeler sayesinde bu riskler tam uyumlu greftlere yaklaşmaktadır.

Kemik iliği nakli öncesinde verilen çok yüksek dozda kemoterapi nedeniyle nakil sırasında ve doku alımı sırasında doku reddi, kanama ve enfeksiyon gibi çok önemli yan etkiler gelişebilir. Kemik iliği nakli, hastalıktan iyileşme şansını artıran bir tedavi modeli olsa da hastalığın tekrarlama riski vardır.

Acıbadem Kemik İliği Nakil Merkezlerinde çocuklara (çocuklara) ve yetişkinlere yönelik kemik iliği nakli hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Tedavi Başarısı

En yaygın akut lösemilerde iyileşme oranı, hücre tipine ve hastalığın risk grubuna bağlı olarak yüzde 45’ten yüzde 85’e çıkabilir. Diğer hastalarda löseminin tekrarlama olasılığı vardır.

Çocukluk çağı kanseri yetişkinlikte de tekrarlayabilir. Bu rakam lösemide daha düşük, bazı beyin tümörlerinde ve katı tümörlerde daha yüksektir. Hastalık erken bir aşamada tespit edilirse ve metastaz olmadan teşhis edilir ve tedavi edilirse, nüks olasılığı azalır.

Tedaviden sonra 10 yıl süreyle lösemi izlenir. Kontrol ilk ayda bir, ardından 3 ay sonra ve yılda bir yapılır. Yıllar geçtikçe nüks olasılığı azalır. Çok nadir de olsa 10 yıl sonra nükseden hastalar vardır.

Devam eden araştırmalarla lösemik hücrelerin moleküler genetik özellikleri belirlendiğinden, hedefe yönelik yeni tedavi modelleri geliştirilmektedir. Günümüzde hastalar, löseminin türüne ve risk grubuna bağlı olarak 2-3 yıl süren tedavi ile sağlığına kavuşabilmektedir.

İlk tedaviye yanıt vermeyen veya daha sonra tekrarlayan bir hastalığa yanıt vermeyen bir hastalık için, bazı hastaların kemik iliği nakli tedavisinden sonra iyileşme şansı vardır.

Lösemi Türleri ve Tedavi Yöntemleri

Akut miyeloid lösemi

Kemik iliği hastalıklarıyla savaşan beyaz kan hücrelerini oluşturan granülositler ve monositler, kemik iliğinde genç (blast) hücreler oluşturur. Bu hücreler zamanla olgunlaşır ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Akut miyeloid lösemiye göre genç hücrelerin olgunlaşması sırasında gözlenen bir anormallik sonucu normal seyrini sürdüremeyen hücreler kanda ve kemik iliğinde birikerek bağışıklık sistemindeki rolünü yerine getiremez. Bu klinik bulguya Akut Miyeloid Lösemi denir.

Akut miyeloid löseminin tedavisi için yöntemler

Kemoterapi

Bu, kemik iliği (kök hücre) nakli şeklinde yapılır.

Akut lenfoblastik lösemi

Vücutta bulunan ve bağışıklık sisteminde rol oynayan beyaz kan hücrelerinin yapı taşları lenfositlerdir. Kemik iliğindeki bu lenfositler gençken lenfoblast olarak adlandırılır. Kemik iliğindeki lenfoblastların olgunlaşmadan kontrolsüz, anormal ve düzensiz çoğalması ve olgun hücreler olan lenfositlerin oluşamamasından kaynaklanan bir hastalıktır.

Yazan admin

Yorum Yap