Kanser İçin Palyatif Bakımın Organizasyonu

Tıbbi bakım açısından, bir hastanın terminal dönemdeki yatarak tedavisi çok tavsiye edilebilir görünmemektedir. Özel kanser koğuşları veya merkezleri olan hastanelerde palyatif bakım hizmetlerinin dağıtılması ve bu koğuşta sağlık personeli dışında destek grupları oluşturulması daha iyi olabilir. Ancak, ölümcül bakımın hastanelerden ziyade evde bakım gruplarında veya “hastane” adı verilen ölümcül hastalara bakan özel kurumlarda yapılması gerektiği inkar edilemez. Böylelikle bu hastaların günlük ihtiyaçları hemen karşılansa da aile ortamı dışında kalmamaktadır.kanserde palyatif bakım, palyatif bakım nedir, kanser hastalarına palyatif bakım yapılması

Hastaneciler, hastanın kronik şikayetleriyle ilgilenen, sadece hastalığın değil, hastalıkla ilişkili diğer tüm sonuçların düşünüldüğü, her türlü maddi ve manevi koşulların hastayı yaratmaya çalışıldığı yerlerdir. Darülaceze ekibinde doktorların yanı sıra hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, beslenme uzmanları, mesleki terapistler ve gönüllüler bulunmaktadır.

Darülaceze bakımının on temel ilkesi vardır:

Hastaların evde sürekli takibi,

Elde edilen sonuçlar üzerinde kontrol sağlamak,

Doktor kontrolünün sağlanması,

Multidisipliner ekip desteği,

Haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren,

Hastayı ve ailesini ekip olarak kabul ederek,

Hasta yakınlarının ölüm sırasında ve sonrasında desteklenmesi,

Gönüllüleri multidisipliner bir ekibin parçası olarak kullanmak,

İletişim sistemlerinin oluşturulması,

Bu, bakımevinin sigorta sistemine dahil edilmesidir.

Ancak günümüzde özellikle ülkemizde palyatif bakım ve darülaceze konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Yetersiz palyatif bakımın nedenleri:

Pek çok sağlık çalışanının palyatif bakıma olumsuz tutumu,

Ağrı ve diğer semptomlar için mevcut tedavi seçeneklerinin anlaşılamaması,

Palyatif bakımda başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarına yetersiz eğitim,

Bu, palyatif bakımın araştırılması ve geliştirilmesi için mali kaynak eksikliği olarak tanımlanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu konuda araştırmalar yapmakta ve hem sağlık profesyonellerini hem de halkı bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Kamuoyu özellikle aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir;

Kanser tedavi edilemez olsa bile, palyatif bakım hastanın yaşam kalitesini iyileştirir.

Ağrıyı ve genellikle kanserin yayılmasıyla ilişkili rahatsız edici semptomları hafifletmek için yardım sağlanır.

Hastanın uzun süreli dayanılmaz ağrıya ve diğer rahatsız edici semptomlara katlanması gerekmez. Bu bağlamda, uzman ekipler kesin tedavi seçenekleri önerebilir.

Her hükümet bir palyatif bakım programı geliştirmelidir. Bu programa katılması gereken kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar, düzenleyici ve eğitim kurumları, tıp odaları, kanser tedavisi ve kontrolü ile ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşları.

Tüm sağlık çalışanları için palyatif bakımın temel unsurları eğitilmelidir. Kanser hastalarının bakımında hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimleri sırasında palyatif bakım eğitilmeli ve vurgulanmalıdır. Hasta isterse evde palyatif bakım sağlanmalıdır. Aile üyeleri, evde kanser hastalarına bakma konusunda eğitilmelidir.

“Darülaceze ve Palyatif Bakım; yaşamı sürdürür ve ölümü normal kabul eder. Ömrü uzatmaz veya kısaltmaz

Yazan admin

Yorum Yap