İş ve Sosyal Güvenlik Eğitimi Almış Kişiler Nerelerde Çalışabilir?

Günümüzde işveren ve çalışanlar arasında anlaşmazlıklar olabilmektedir. Bu anlaşmazlıkları kontrol altına almak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmelikler hazırlamıştır. Yasalar oluşturulmuştur ve belirli kurallar çerçevesinde çalışan ve işveren hakları korunmaktadır. İşverenin ve çalışanın hukuki yollardan haklarını aramasına yardımcı olmak adına uzmanlar görevlendirilmiştir. Bu uzmanlar iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimi almış kişilerden seçilmektedir.sosyal güvenlik eğitimi, sosyal güvenliği eğitimi almış kişilerin çalışma alanı, sosyal güvenlik eğitimi almak

İnsanlar günlerinin büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmektedir. İşverenlere karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak işverenin de çalışanlara karşı sorumlulukları vardır. Herkes bu sorumluluklar çerçevesinde hareket ettiğinde daha sağlıklı, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı oluşacaktır. Çalışan haklarını bilecek, daha iyi bir çalışma ortamı isteyecektir. Bu sayede daha verimli çalışacaktır ve kalite artacaktır. Kalitenin artması ile müşteri memnuniyeti kazanılacaktır. Ayrıca sağlık konusunda da daha dikkatli olunmasını işverenden talep edebileceklerdir. İşveren de çalışanların verimli çalışmasını isteyecek, ödediği ücretin karşılığını almayı bekleyecektir. İşte bu hususlarda anlaşmazlıklar olduğunda iş ve sosyal hukuk uzmanları devreye girmektedir. Yasalara ve yönetmeliklere göre bilgi verecek, kimin ne yapması gerektiğini açıklayacaktır. Ayrıca daha anlaşmazlıklar oluşmadan önce işveren uzmanlara danışarak işçilere karşı sorumluluklarını öğrenmelidir. Anlaşılacağı üzere tüm iş yerlerinin iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimi almış insanlara ihtiyacı vardır. Bu uzmanlar, personel özlük işlerini yönetmekte, çalışan sözleşmelerinin sona ermesi durumlarıyla ilgilenmekte, iş hukuku uygulamakta, şirketlerin kuruluş işlemlerini yönetmekte, iş sözleşmeleri yapmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzmanlarla anlaşmakta, iş kazalarını belgelendirmelidirler. Çalışan ücretlerinin ödenmesi konusunda işverene yasal yükümlülükleri uygulamada yardımcı olmaktadırlar. Ve en son emeklilik tahsis işlemlerinde de yasalara uymayı sağlamaktadırlar.

Çalışan veya işverenin iş hukuku konusunda her şeyi bilmesi beklenemez. Kimsenin haksızlığa uğramaması adına hükümetler yasalar hazırlamaktadır. Tüm işlemler bu çerçevede yapılmalıdır ve hukukun gereklerine uyulmalıdır. Bunun için iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimi almış profesyonel kişilere başvurulmalıdır. Çalışanlar haklarını bilmeli, işverenlerin haksız yaptırımlarını uygulamak zorunda kalmamalıdır. İşveren de işlerin gecikmemesi ve sorumlu olduğu kişilere karşı görevlerini yerine getirmiş olmak adına çalışandan talep edeceklerini bilmelidir.

Yazan admin

Yorum Yap