Cinsel Kimlik Sapması ve Teşhircilik

Teşhircilik Nedir?

Kişinin genital organlarını beklenmedik bir biçimde yabancı birine gösterme yoluyla haz alması ve doyuma ulaşması anlamına gelen teşhircilik (Egzibisyonizm), çoğunlukla erkeklerde rastlanan bir davranış bozukluğudur.cinsel kimlik sapması, cinsel kimlik neden sapar, teşhircilik nedir

Teşhircilik Kişilik Bozukluğu

Cinsel eylemi başlatan bir davranış olarak cinsel teşhirin, ilişkiye girecek olan her bireyin mahremiyetiyle ilgisi vardır. Normaldışı bir cinsel etkinlik olan teşhircilik, çoğunlukla ergenlik döneminde başlayan ve yaş ilerlemesine bağlı olarak azalan bir cinsel sapmadır. Çoğunlukla, kişi sosyal yaşam içerisinde teşhirci kimliğiyle var olamayacağını anladıkça bu davranıştan uzaklaşır. Teşhircilik dürtüsünün aşırı olduğu durumlarda kişi kontrolünü yitirerek ne yaptığını fark etmeyecek duruma gelebilir. Kurbanın vereceği tepkiler teşhircinin haz durumunu değiştirmez; teşhirci için, bu eylemi gerçekleştirebilmek cinsel uyarım ve haz için yeterlidir. Teşhir eyleminin ardından nadiren cinsel saldırı gelir. Genellikle mastürbasyonun eşlik ettiği bu cinsel sapma, kişinin kendini baskı altında hissettiği durumlarda daha çok açığa çıkar. Müzmin teşhircilerde altta yatan, duygusal bir travma yaşantısı ya da sevilen birinin kaybı gibi zihinsel etkenler söz konusu olabilir.

Cinsel Kimlik Sapması Nedir?

Toplumda kadın veya erkek, her iki cinste de meydana gelen bir yönelim olarak cinsel kimlik sapması, genellikle oral, anal veya fallik süreçte yaşanan problemlerin ödipal dönemde kendini gösterdiği bir problem olarak ele alınmaktadır. Toplumsal koşulların cinsel yönelimlerin değerlendirilmesinde etkin bir faktör olduğu göz önüne alındığında; cinsel sapmaların bilinçli bir tercih olarak mı, yoksa cinsel bir yönlendirme sonucunda mı geliştiği problemi ortaya çıkmaktadır.

Cinsel Rol Karmaşası

Çocukluk döneminde kendi cinsiyetine ters düşen zihinsel ve duygusal yönelimlere girme şeklinde kendini gösteren cinsel kimlik sapması vakalarında; genellikle aile içi şiddet, geçimsizlik, mutsuzluk, cinsel travma deneyimleri, duygusal yıkımlar, sevilen bir kişinin kaybı gibi yaşantılar söz konusudur. Erkek üreme organlarıyla doğmuş bir kişinin kendisini kadın gibi hissetmesi ve bu yolla hemcinslerine ilgi duyması gibi vakalar toplumda son derece yaygındır. Çocukta cinsel rol karmaşasına neden olabilecek bu geçmiş yaşantıların deşifresi terapiler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Terapilerin öncelikli hedefi, cinsel kimlik sapması yaşayan bireyin seçiminin ne kadar iradi olduğu ya da bu seçime yönlendirilmiş olduğu konusunun aydınlatılmasıdır.

Yazan admin

Yorum Yap