ACİL DURUM PLANLAMASI NEDEN YAPILMALIDIR?

İşyerlerinde çalışan sağlığına önem verilmelidir. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğini hazırlamıştır. Denetimler sayesinde bu yönetmeliğe uyulduğunu kontrol etmektedir. Yönetmelikte acil durum planlaması büyük yer kaplamaktadır. Tehlikeli olaylar yaşandığında yapılması gerekenleri içeren acil durum planlaması, işçi sağlığı açısından önemlidir.acil durum planlaması, acil durum planlaması yapılma nedeni, neden acil durum planlaması yapılır

İş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışılarak öncelikle çalışma ortamında risk analizi yapılmaktadır. Risk analizi yapıldığında, çalışanların başına gelecek kötü olaylar öngörülebilir ve giderilebilmektedir. Ancak giderilemeyen tehlikeler için oluştuklarında ne yapılması gerektiğini bilmek için acil durum planlaması yapılır. Fabrikalarda acil durumlar fabrika kuruluş hatalarından, insan hatalarından, doğal afetlerden, araç çarpması ve sabotajlardan kaynaklanabilir. Acil durumların sonucunda, yangın, patlama, zehir salınımı ve yıkımlar görülür. Bunların sonucunda ölümcül kazalar meydana gelir. Ortaya çıkabilecek kazalardan korunabilmek için acil durum planlaması yapılır. Acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklar belirlenir. Planlama için öncelikle risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Tehlikelerin oluşabileceği bölgeler belirlenmelidir. Düzenleme yapılmalı acil durum servisleri ile irtibata geçilmelidir. Alarm sistemleri kurulmalıdır. Acil durumlarda hareket etmesi için gerekli personeller belirlenmelidir. Personel eğitimleri verilmelidir. Acil durumlar için kontrol merkezi oluşturulur. Alarm mekanizması sesli ve ışıklı olmalıdır. İşyerinin ana hattından bağımsız bir elektrik hattıyla çalışmalıdır. Alarmın sesi, diğer uyarıcıların seslerinden farklı olmalı ve tatbikatla çalışanlara öğretilmelidir. Acil durum oluştuğunda insanların tahliyesinin kolayca sağlanması gerekir. Çevreye verilecek zararların engellenmesi için, acil durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. İşçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanları ile planlama yapılmalıdır.

Çalışanlara acil durum planlaması yapıldığı aktarılıp, gerekli eğitimler verildiğinde çalışanların çalışma konsantrasyonları artacaktır. Bu sayede iş verimi artacak, kalite en üst seviyeye çıkacaktır. Kalitenin sürekliliği sayesinde müşteri memnuniyeti artacaktır. Acil durumlar sonrasında çevreye verilecek zararlar en aza indirgenecektir. Acil durumları servisleri ile birlikte çalışılarak müdahaleler zamanında yapılacaktır. Çalışanların sağlığına zarar verecek her türlü olay en az seviyede yaşanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda denetimleri sıklaşmıştır ve yaptırımlar ağırlaşmıştır. İş güvenliği uzmanları acil durum planlamaları için eğitimler almaktadır ve şirketlere yardımcı olmak için çalışmaktadırlar.

Yazan admin

Yorum Yap